Persoonlijke verkoop is de sterkste vorm van communicatie. Een goede verkoopster/verkoper is een gastvrouw/-heer die uw klanten helpt en die vervolgens inpikt op de signalen die de klant geeft. Goed opgeleid personeel dat inspeelt op de noden van de klant zorgt ervoor dat de klant tevreden naar buiten gaat. Een tevreden klant is immers de beste ambassadeur en zorgt onrechtstreeks voor nieuwe klanten.

Deel 1: Alles begint bij een doordachte aanwervingsprocedure

Voorzie hiervoor voldoende tijd. Net zo voor de begeleiding en opleiding.

  • Zorg dat uw personeel meteen weet welke strategische keuzes u gemaakt heeft en waarom, vb. kwaliteit is zo’n strategische keuze.
  • Vertel uw personeel heel duidelijk wat u van hen verwacht. Ga er niet van uit dat ze dat wel zullen weten.
  • Motiveer uw personeel om een kwalitatieve dienstverlening na te streven.
  • Stel klantentevredenheid tot doel: zorg dat uw boodschap bij uw personeel goed overkomt en begrepen wordt. Breng kwaliteit in verband met klantentevredenheid. We hebben elk onze eigen persoonlijkheid, stimuleer dat uw personeel het doel op een eigen manier kan bereiken.
  • Naar uw personeel luisteren zal hen alvast motiveren in alles wat ze doen. Geef hen inspraak. Praat spontaan en regelmatig met elkaar over de kwaliteit van de gerechten, aanbod en diensten. Een onderneming waarin kwaliteit centraal staat, heeft duidelijke richtlijnen. Geef uw personeel wel de nodige vrijheid om zelf situaties te beoordelen en daarmee creatief om te springen.
  • Brief uw personeel over nieuwigheden. Hang eventueel een geheugensteun omhoog met de naam van de nieuwigheden, de samenstelling, de gezondheidstroeven, …
  • Zorg voor betrokken medewerkers, geen automatische piloten. Leer hen in te spelen op (on)bewuste signalen van de klant. Personeel met feeling om te verkopen, met interesse voor de klant, die een persoonlijke babbel en een snelle bediening combineren en die klanten extra advies kunnen geven omdat ze uw aanbod door en door kennen, zorgen voor tevreden klanten.

Ook als werkgever moet u betrokkenheid tonen. Gebruik een evaluatiegesprek of toon bij de aanwerving hoe belangrijk u de kwaliteit van de dienstverlening vindt. Geef uw personeel dan ook regelmatig een compliment wanneer u ziet dat ze het doel bereiken.

>>Houd de website in de gaten voor het vervolg van dit artikel:

- deel 2: Tips om uw personeel goed op te leiden
- deel 3: Tips voor een succesvol gesprek met uw personeel