Door de coronacrisis ziet ons leven er helemaal anders uit. Het hoeft niet gezegd dat dit ook invloed heeft op onze koop- en eetgewoontes. 
VLAM vroeg aan 92 Vlaamse consumenten in welke mate de crisis effect heeft op hun koop- en eetgewoontes.
Vijf weken lang delen we met jou de resultaten.

Risicobeperking leidt tot lagere aankoopfrequentie bij supermarkten

Door de angst voor besmetting wordt er minder vaak gewinkeld. Consumenten die in normale tijden meerdere keren per week hun boodschappen deden, beperken dit nu eerder tot 1 keer per week of schakelen familie of buren in.

Bij diegenen die ook voor de crisis een beperkt aantal keer gingen winkelen per week, is er geen gedragsverandering.

Hoewel de wekelijke aankoopfrequentie daalt, toch stijgt de aankoophoeveelheid. De consument wil voldoende in huis hebben om de periode tot het volgende aankoopmoment te kunnen overbruggen. Hij beschouwt dit niet als hamstergedrag.

De manier van inkopen wordt planmatiger aangepakt en er worden meer boodschappenlijstjes gebruikt.

De consument doet ook meer beroep op de voordelen van de eigen moestuin. Ook de vriezer doet goed dienst tijdens de coronacrisis.

Bron: Marktmaker, VLAM